Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Upozornění

Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ a MŠ dle § 119 Školského zákona nárok pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (ZŠ,MŠ) je považován za pobyt ve škole (vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování). Pokud zákonný zástupce řádně neodhlásí žáka (dítě) např. z důvodu nemoci, bude k dotované ceně oběda automaticky připočtena částka 36 Kč za ostatní náklady za neodhlášený oběd a následující měsíc dojde k doúčtování.

Alergeny v potravinách

Na základě směrnice EU, vzniká od 13.12.2014 všem výrobcům potravin a jídel povinnost označit alergeny v potravinách. Toto nařízení se týká také školních jídelen, proto na jídelním lístku bude u každého jídla uváděno číslo alergenu suroviny, kterou daný pokrm obsahuje.

Seznam alergenů (pdf)

Jídelníček - 30. 1. - 3. 2. 2023 (pdf)

Jídelníček - 23. 1. - 27. 1. 2023 (pdf)

Jídelníček - 16. 1. - 20. 1. 2023 (pdf)

Jídelníček - 9. 1. - 13. 1. 2023 (pdf)

Výdej stravy:

  • od 11:15 do 11:40 h:
    • pro cizí strávníky
    • výdej do jídlonosičů
  • od 11:45 do 13:45 h
    • pro žáky a zaměstnance školy

Rodiče, jejichž dítě onemocní – tzn. že nedochází do školy, si mohou odebrat jídlo svého dítěte do nosiče pouze první den nemoci v době od 11:15 do 11:40 h . Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit, neboť jejich děti nemají nárok na úlevy ve školním stravování. V tomto případě si rodiče mohou zakoupit oběd za plnou cenu pro cizí strávníky.

Platba stravného:

hotově, obvykle 2 pracovní dny koncem měsíce v době od 7:00 do 12:00 hodin. V ostatních dnech je výjimečně úhrada možná v době od 7:00 do 12:00h.

bezhotovostně prostřednictvím inkasní platby. O této možnosti podá bližší informace vedoucí jídelny.

Odhlašování:

nejpozději do 11:30 h předcházejícího dne osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 596 960 407

pomocí stravovacího systému (odkaz na hlavní webové stránce školy - tlačítko "stravovací systém") v době od 8:00 do 14:00 hodin, heslo obdrží strávník při přihlášení

Stravovací čip:

slouží k identifikaci strávníka a výdej stravy je podmíněn jeho přiložením ke snímači. Každý strávník je povinen se u výdeje prokázat svým stravovacím čipem, který nahrazuje stravenky. Bez čipu nebude jídlo vydáno!

Informace školní jídelny MŠ Ostrava–Krásné Pole

CENA STRAVENEK (od 1. 6. 2022)

Finanční limity na nákup potravin jsou určeny dle věkové skupiny strávníků / vyhl. č. 107/2005 Sb./

Obědy
Strávníci 7 - 10 let 26 Kč
Strávníci 11 - 14 let 27 Kč
Strávníci 15 a více let 28 Kč
Svačinka 18 Kč
Cizí strávníci 73 Kč

Stravovací poplatek pro MŠ:

Strávníci 3 - 6 let
Dopolední svačinka 9 Kč
Oběd 20 Kč
Odpolední svačinka 9 Kč
Celkem 38 Kč
Strávníci 7 let
Dopolední svačinka 9 Kč
Oběd 24 Kč
Odpolední svačinka 98 Kč
Celkem 42 Kč

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2023

Poslední aktualizace: 20. 1. 2023

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email