Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Výchovná poradkyně

  • Mgr. Blanka Palacká
  • konzultační hodiny: středa 13:00 - 14:00
  • konzultaci lze domluvit individuálně mimo uvedenou dobu telefonicky
  • emailový kontakt: blanka.palacka@zskrasnepole.cz

Informace pro rodiče deváťáků: Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

Veškeré informace najdete v těchto souborech:

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 13. 12. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email