Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zaměstnanci

Pedagogický sbor - školní rok 2018/2019 Emailový kontakt
Mgr. Martin Václavek ředitel školy martin.vaclavek@zskrasnepole.cz
RNDr. Věra Havelková zástupce ředitele školy vera.havelkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Blanka Palacká výchovný poradce, tř. uč. 4. třídy blanka.palacka@zskrasnepole.cz
Mgr. Stanislav Rut metodik prevence, tř. uč. 9. třídy stanislav.rut@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Hermanová třídní učitelka 5. třídy hana.hermanova@zskrasnepole.cz
Mgr. Vladimíra Franecová třídní učitelka 3. třídy vladimira.franecova@zskrasnepole.cz
Mgr. Radka Lešová třídní učitelka 8. třídy radka.lesova@zskrasnepole.cz
Michaela Martynková třídní učitelka 1.B. třídy michaela.martynkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Marek Mičkal marek.mickal@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Jetmarová třídní učitelka 2.A katerina.jetmarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Tichá třídní učitelka 2.B třídy katerina.ticha@zskrasnepole.cz
Mgr. Brigita Glasnáková brigita.glasnakova@zskrasnepole.cz
Mgr. Ludmila Tížková třídní učitelka 7.B třídy ludmila.tizkova@zskrasnepole.cz
Ing. Jana Herejková jana.herejkova@zskrasnepole.cz
Bc. Kateřina Pelíšková třídní učitelka 7.A třídy katerina.peliskova@zskrasnepole.cz
Mgr. Petra Cikrytová třídní učitelka 1.A. třídy petra.cikrytova@zskrasnepole.cz
Bc. Miroslav Šebestík třídní učitel 6. třídy miroslav.sebestik@zskrasnepole.cz
Simona Havrlantová vedoucí vychovatelka školní družiny simona.havrlantova@zskrasnepole.cz
Renáta Plačková vychovatelka školní družiny renata.plackova@zskrasnepole.cz
Mgr. Nikol Kolasová vychovatelka školní družiny nikol.holenkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová speciální pedagog lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Pavlína Šuttová asistent pedagoga
Správní zaměstnanci
Ing. Jana Herejková účetní
Renáta Adamcová hospodářka zskrasnepole@seznam.cz
Ivana Kyanková školnice
Mgr. Ludmila Tuhovčáková ludmila.tuhovcakova@zskrasnepole.cz
Jaroslava Dosoudilová uklízečka
Dana Hromasová uklízečka
Miloš Tichý topič, údržbář

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor
Bc. Zuzana Ferencová vedoucí učitelka zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz
Bc. Karla Dudková
Helena Baudyšová helena.baudysova@zskrasnepole.cz
Iveta Ferková Sedláčková
Eva Chalcařová
Kristýna Cigánová
Správní zaměstnanci
Vladislava Prášková školnice
Vladimíra Fousková uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Marta Tvardková vedoucí školní jídelny marta.tvardkova@zskrasnepole.cz
Darina Namyslová hlavní kuchařka
Kamila Golinská pracovnice provozu
Kateřina Bujnochová kuchařka
Gabriela Gelnarová pracovnice provozu
Miroslava Kollárová pracovnice provozu
Luďka Štefková pracovnice provozu

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 13. 12. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email