Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Omluvenka

Tato omluvenka je pouze informativní, ihned po návratu žáka (žákyně) do školy je potřeba dodat oficiální omluvenku v žákovské knížce!Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 18. 2. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email