Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

chrana oznamovatelů - Whistleblowing

Pověřená osoba: Mgr. Miroslav Šebestík

Směrnice - Ochrana oznamovatelů

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2023

Poslední aktualizace: 1. 12. 2023