Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní rok

Organizace školního roku 2017/2018

1. pololetí

Zahájení pondělí 1. září 2017
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října 2017, pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2017
Ukončení úterý 2. ledna 2018
Vyučování začne středa 3. ledna 2018
Vydání hodnocení za 1. pololetí středa 31. ledna 2018

2. pololetí

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny týden od pondělí 12. března 2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 29.,30. března 2018
Vydání vysvědčení pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny od soboty 31. července 2018
Ukončení pátek 31. srpna 2018
Zápis dětí do 1. třídy úterý 10. dubna 2018
Den otevřených dveří úterý 10. dubna 2018
Talentové zkoušky na ostatní SŠ 2. - 15. ledna 2018
Talentové zkoušky na konzervatoři 15. - 31. ledna 2018
Talentové zkoušky na gymnázia se sport. přípravou 2. - 15. února 2018
Přijímací zkoušky - SŠ s maturitou 12. - 28. dubna 2018
Přijímací zkoušky - SŠ bez maturity 22. - 30. dubna 2018
Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017
Odevzdání přihlášek v ZŠ k podpisu do 23. února 2018
Doručení přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2018

Porady, konzultace, třídní schůzky

  • preference úterý
Předběžné termíny
12. 9. 2017 Výbor Sdružení rodičů
12. 9. 2017 PP,TS, Volby do Školské rady
10. 10. 2017 PP
14. 11. 2017 klasifikační porada, PP, TS
12. 12. 2017 PP
16. 1. 2018 PP, TS
25. 1. 2018 klasifikační porada
20. 3. 2018 PP
17. 4. 2018 klasifikační porada, TS
15. 5. 2018 PP
12. 6. 2018 PP, TS
21. 6. 2018 PP, klasifikační porada
29. 6. 2018 hodnotící porada
  • Schůze výboru Sdružení rodičů ve dnech třídních schůzek a konzultací v 18.00 hodin
  • Schůzky s Žákovskou radou budou 4x ročně v termínu třídních schůzek
  • Zasedání Školské rady minimálně 2x ročně /jinak dle potřeby/
  • Termíny lze v odůvodněných případech změnit

Zkratky: PP- pracovní porada, TS- třídní schůzky

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 30. 7. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email