Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Stravné na duben

Výběr stravného v hotovosti na měsíc duben 2024 proběhne ve dnech 26. 3. 2024 a 27. 3. 2024 v době od 7:00 do 12:00 hodin.

Ceny stravného od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 dojde k úpravě cen stravného. Uzpůsobte, prosíme, novým cenám výši inkasa.

Upozornění

Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ a MŠ dle § 119 Školského zákona nárok pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (ZŠ,MŠ) je považován za pobyt ve škole (vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování). Pokud zákonný zástupce řádně neodhlásí žáka (dítě) např. z důvodu nemoci, bude k dotované ceně oběda automaticky připočtena částka za ostatní náklady za neodhlášený oběd a následující měsíc dojde k doúčtování.

Alergeny v potravinách

Na základě směrnice EU, vzniká od 13.12.2014 všem výrobcům potravin a jídel povinnost označit alergeny v potravinách. Toto nařízení se týká také školních jídelen, proto na jídelním lístku bude u každého jídla uváděno číslo alergenu suroviny, kterou daný pokrm obsahuje.

Seznam alergenů (pdf)

Jídelníček - 15. 7. - 19. 7. 2024 (pdf)

Jídelníček - 8. 7. - 12. 7. 2024 (pdf)

Jídelníček - 1. 7. - 5. 7. 2024 (pdf)

Jídelníček - 24. 6. - 28. 6. 2024 (pdf)

Jídelníček - 17. 6. - 21. 6. 2024 (pdf)

Jídelníček - 10. 6. - 14. 6. 2024 (pdf)

Jídelníček - 3. 6. - 7. 6. 2024 (pdf)

Jídelníček - 27. 5. - 31. 5. 2024 (pdf)

Jídelníček - 13. 5. - 17. 5. 2024 (pdf)

Jídelníček - 6. 5. - 10. 5. 2024 (pdf)

Výdej stravy:

  • od 11:15 do 11:40 h:
    • pro cizí strávníky
    • výdej do jídlonosičů
  • od 11:45 do 13:45 h
    • pro žáky a zaměstnance školy

Rodiče, jejichž dítě onemocní – tzn. že nedochází do školy, si mohou odebrat jídlo svého dítěte do nosiče pouze první den nemoci v době od 11:15 do 11:40 h . Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit, neboť jejich děti nemají nárok na úlevy ve školním stravování. V tomto případě si rodiče mohou zakoupit oběd za plnou cenu pro cizí strávníky.

Platba stravného:

hotově, obvykle 2 pracovní dny koncem měsíce v době od 7:00 do 12:00 hodin. V ostatních dnech je výjimečně úhrada možná v době od 7:00 do 12:00h.

bezhotovostně prostřednictvím inkasní platby. O této možnosti podá bližší informace vedoucí jídelny.

Odhlašování:

nejpozději do 11:30 h předcházejícího dne osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 596 960 407

Stravovací čip:

slouží k identifikaci strávníka a výdej stravy je podmíněn jeho přiložením ke snímači. Každý strávník je povinen se u výdeje prokázat svým stravovacím čipem, který nahrazuje stravenky. Bez čipu nebude jídlo vydáno!

Informace školní jídelny MŠ Ostrava–Krásné Pole

CENA STRAVENEK (od 1. 1. 2024)

Finanční limity na nákup potravin jsou určeny dle věkové skupiny strávníků / vyhl. č. 107/2005 Sb./

Obědy Dotované Nedotované
Strávníci 7 - 10 let 31 Kč 80 Kč
Strávníci 11 - 14 let 32 Kč 81 Kč
Strávníci 15 a více let 33 Kč 82 Kč
Svačinka -- 20 Kč
Cizí strávníci -- Kč 86 Kč

Stravovací poplatek pro MŠ:

Strávníci 3 - 6 let
Dopolední svačinka 11 Kč
Oběd 23 Kč
Odpolední svačinka 10 Kč
Celkem 44 Kč
Nedotované 3 - 6 let 93 Kč
Strávníci 7 let
Dopolední svačinka 11 Kč
Oběd 27 Kč
Odpolední svačinka 10 Kč
Celkem 48 Kč
Nedotované 7 let 97 Kč

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |