Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní družina

Ve školním roce 2023/2024 roce jsme otevřeli 4 oddělení:

 1. Oddělení 1 – Simona Havrlantová
 2. Oddělení 2 – Alexandra Sasynová DiS
 3. Oddělení 3 – Bc. Jana Garbulinská
 4. Oddělení 4 – Renáta Plačková - vedoucí vychovatelka

Provoz ŠD:

 • 6:15 - 7:45 hod.
 • 11:40 - 17:15 hod.

Telefon:

 • 797 890 250

Úplata:

 • 170 Kč za měsíc, splatnost v září (září – prosinec 680 Kč), v prosinci (leden – červen 1020 Kč)
 • platba na účet 101 238 261 / 0800 VS: 333 (do poznámky jméno účastníka)

Aby nebyla narušována činnost oddělení, prosím, vyzvedávejte děti:

 1. po obědě
 2. do 13:45 hod. (před odchodem ven)
 3. po 15:00 hod.
 4. Režim ŠD:

  • 6:15 – 7:45 hod. – ranní družina
  • 13:45 - 15:00 - pobyt mimo školní družinu

  V době od 13:45 do 15:00 lze účastníka vyzvednout v nutných případech a po předchozí domluvě (družiny se nachází mimo budovu školy).

  Dítě odchází samo v době uvedené na přihlášce, popř. si jej vyzvedává osoba uvedená na přihlášce. Jiným osobám nelze dítě předat.

  Chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich pozitivní vnímání světa. Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmově-vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací, motivačním projektem. Snažíme se rozvíjet jejich schopnosti rozhodování, hodnocení, sebehodnocení. Děti čeká program s všestranným využitím všeho dostupného vybavení.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |