Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní rok

Organizace školního roku 2023/2024

1. pololetí

Zahájení pondělí 1. září 2023
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října 2023, pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2023
Ukončeníúterý 2. ledna 2024
Vyučování začne středa 3. ledna 2024
Vydání hodnocení za 1. pololetí steřda 31. ledna 2024

2. pololetí

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny týden od pondělí 11. března 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
Vydání vysvědčení pátek 28. června 2024
Hlavní prázdniny od pátku 29. června 2024
Ukončení čtvrtek 1. září 2024

Porady, konzultace, třídní schůzky

  • preference úterý
Předběžné termíny
19. 9. 2023 Výbor Sdružení rodičů
19. 9. 2023 PP,TS
3. 10. 2023 PP
14. 11. 2023 klasifikační porada, PP, TS
23. 12. 2023 PP
16. 1. 2024 PP, TS
25. 1. 2024 klasifikační porada
19. 3. 2024 PP
16. 4. 2024 klasifikační porada, TS
14. 5. 2024 PP
11. 6. 2024 PP, TS
20. 6. 2024 (21. 6. 2024) PP, klasifikační porada
28. 6. 2024 hodnotící porada
  • Schůze výboru Sdružení rodičů ve dnech třídních schůzek a konzultací v 18.00 hodin
  • Zasedání Školské rady minimálně 2x ročně /jinak dle potřeby/
  • Termíny lze v odůvodněných případech změnit

Zkratky: PP- pracovní porada, TS- třídní schůzky

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |