Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Historie školy

Stručné dějiny školy v Krásném Poli

škola v Krásném poli

V Krásném Poli vznikla úplně první škola v roce 1872. Do té doby navštěvovaly děti farní školu ve Velké Polomi. Byl zakoupen domek č. 12 od Jana Římana se zahradou a v domku se začalo vyučovat, byl to malý dřevěný srub s větší světnicí, ve které se vyučovalo. Budova nevyhovovala požadavkům na školní budovu, proto roku 1875 byla koupena selská usedlost č. 5 od manželů Kotalových. Na tomto místě byla postavena dvojtřídní jednopatrová škola – dnešní budova mateřské školy. Tato nová školní budova byla v roce 1878 slavnostně otevřena.

V roce 1936 byla schválená výstavba nové měšťanské školy. K realizaci došlo až po II. Světové válce. V roce 1947 došlo ke zřízení újezdní měšťanské školy v lese u zastávky tramvaje. Byly vyzděny základy a na nich postavená prozatímní budova školy, k čemuž byly použity dřevěné díly baráku z bývalé haldy v Hrabůvce, který sloužil jako trestnice krajského soudu v Ostravě.

Ihned se podnikaly další kroky k postavení definitivní zděné školní budovy. Po několikaletém snažení se 1. 9. 1959 začalo s výkopem základů nové školy a 5. března 1961 byla budova školy slavnostně otevřena. Byla vybudována nákladem 2 milionů Kč. Škola byla v roce 1973 přejmenována na Základní devítiletou školu.

O prázdninách v měsíci červenci a srpnu roku 2 000 proběhla první část generální opravy čtyřicet let staré školní budovy, která spočívala ve výměně oken a dveří. Od června 2001 a o prázdninách proběhla druhá část generální opravy školy. Byly to: výměna celého topného systému včetně radiátorů, renovace WC a umýváren v hlavní budově, zateplení celé budovy včetně nové fasády, oprava střechy, odvodnění asfaltového hřiště. Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu.

Během novodobých dějin školy se v jejím vedení vystřídalo osm ředitelů :

Oldřich Polcar 1961 – 1976
Vojtěch Lasák 1976 – 1980
Václav Stareček 1980 – 1991
Karel Hořelica 1991 – 1995
Jarmila Homolová 1995 – 1999
Štefan Lombard 1999 – 2002
Věra Havelková 2002 – 2018
Martin Václavek 2018 – dosud

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |