Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Naše škola

Naše základní škola je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Na prvním i druhém stupni je v ročníku zpravidla jedna třída. Součástí školy je Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna a Školní výdejna.

Jsme školou pro všechny děti.

Dále:

  • věnujeme velkou pozornost všestrannému rozvoji všech žáků v souladu s jejich schopnostmi a zájmy.
  • vyučujeme anglický jazyk již od první třídy.
  • klademe velký důraz na to, aby pokud možno všichni žáci, dosáhli vysoké úrovně znalostí a dovedností v hlavních předmětech.
  • zajišťujeme, aby se všichni žáci mohli maximálně rozvíjet také po stránce estetické, sportovní a praktické.
  • k žákům přistupujeme individuálně.
  • vytváříme pro naše žáky ve škole přátelskou atmosféru, aby i přes náročnost základního vzdělávání chodili do školy rádi, cítili se ve škole dobře a měli důvěru ke svým učitelům.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |