Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zaměstnanci

Pedagogický sbor - školní rok 2023/2024 Emailový kontakt
Mgr. Martin Václavek ředitel školy martin.vaclavek@zskrasnepole.cz
Bc. Kateřina Pelíšková zástupce ředitele školy katerina.peliskova@zskrasnepole.cz
Mgr. Blanka Palacká tř. uč. 5. třídy blanka.palacka@zskrasnepole.cz
Mgr. Jiří Káňa jiri.kana@zskrasnepole.cz
Mgr. Vladimíra Franecová třídní učitelka 1. třídy vladimira.franecova@zskrasnepole.cz
Mgr. Radka Lešová třídní učitelka 6. A třídy radka.lesova@zskrasnepole.cz
Mgr. Martin Ritz martin.ritz@zskrasnepole.cz
Mgr. Marek Mičkal marek.mickal@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Jetmarová třídní učitelka 2. třídy katerina.jetmarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Tichá třídní učitelka 4.B třídy katerina.ticha@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Tkačíková hana.tkacikova@zskrasnepole.cz
Mgr. Ludmila Tížková třídní učitelka 8. třídy ludmila.tizkova@zskrasnepole.cz
Ing. Mgr. Jana Herejková třídní učitelka 9. třídy jana.herejkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Aneta Skálová třídní učitelka 3. B aneta.szturcova@zskrasnepole.cz
Mgr. Petra Cikrytová třídní učitelka 3.A. třídy petra.cikrytova@zskrasnepole.cz
Mgr. Miroslav Šebestík metodik prevence, třídní učitel 7. B miroslav.sebestik@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Kočí třídní učitelka 4.A hana.koci@zskrasnepole.cz
Mgr. Šárka Střížová třídní učitelka 7. A sarka.strizova@zskrasnepole.cz
Mgr. Dominika Gramelová třídní učitelka 6. B dominika.budzelova@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová výchovný poradce lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Renáta Plačková vedoucí vychovatelka školní družiny renata.plackova@zskrasnepole.cz
Simona Havrlantová vychovatelka školní družiny simona.havrlantova@zskrasnepole.cz
Alexandra Sasynová DiS vychovatelka školní družiny alexandra.sasynova@zskrasnepole.cz
Bc. Jana Garbulinská vychovatelka školní družiny jana.garbulinska@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová speciální pedagog lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Mgr. Daniela Ozdincová asistent pedagoga
Jaroslava Jendrulková asistent pedagoga
Andrea Kolenčiaková asistent pedagoga
Správní zaměstnanci
Ing. Mgr. Jana Herejková účetní
Martina Němcová hospodářka martina.nemcova@zskrasnepole.cz
Šárka Lietavcová administrativní a spisový pracovník
Ivana Kyanková školnice
Patra Chvátalová uklízečka
Petra Gajdošková uklízečka
Hana Polomská uklízečka
Miloš Tichý topič, údržbář

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor
Bc. Zuzana Ferencová zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz
Helena Baudyšová učitelka helena.baudysova@zskrasnepole.cz
Bc. Barbora Satolová DiS učitelka barbora.satolova@zskrasnepole.cz
Iveta Ferková Sedláčková učitelka
Zuzana Dostálová učitelka
Veronika Čečotková učitelka
Michaela Křištofová asistent pedagoga
Andrea Dvořáková školní asistent
Správní zaměstnanci
Jaromíra Pagáčová školnice
Jozefína Gnipová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Kateřina Pešátová vedoucí školní jídelny katerina.pesatova@zskrasnepole.cz
Darina Namyslová hlavní kuchařka
Monika Burianová pracovnice provozu
Kateřina Bujnochová kuchařka
Gabriela Gelnarová pracovnice provozu
Petra Moravcová pracovnice provozu
Luďka Štefková pracovnice provozu

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |