Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Návštěva adventní Vídně

Dne 12. 12. 2019 podnikla naše škola návštěvu adventní Vídně. Tento den jsme si museli ráno přivstat, poněvadž odjezd byl již v brzkých ranních hodinách. Po asi třech hodinách cesty, kterou nám zkušený pan průvodce zpestřil zajímavým povídáním o Vídni, jsme dorazili na místo. Vystoupili jsme z autobusu na Karlsplatz/Karlovo náměstí/ a podnikli pěší procházku ke gotickému chrámu Karlskirche/Kostel sv. Karla Boromejského/. Prošli jsme kolem hrobky Habsburků na Stephansplatz/Štěpánské náměstí/, kde jsme absolvovali prohlídku dominanty Vídně-Katedrálu sv. Štěpána. Odtud jsme se vydali přes Korutanskou ulici k překrásnému palácovému komplexu Hofburgu. Nahlédli jsme do staré i nové části paláce a kolem oběda jsme se odebrali na předem rezervovanou prohlídku vnitřní části Hofburgu – tzv. Silberkammer – což je sbírka stříbra. Následovala komentovaná prohlídka Sissi musea a císařských apartmánů. Po asi hodinovém pobytu v interiérech hradu jsme se vydali opět procházkou podél Volksgarten/Lidové sady/ a podél budovy parlamentu směrem k radnici, kde proběhla prohlídka adventních trhů. Děti dostaly na hodinu rozchod a radostně se rozběhly koupit si občerstvení. Poté jsme se opět vydali zpět na náměstí Marie Terezie, kde se konaly další adventní trhy. Poslední hodinku ve Vídni jsme strávili v přírodovědeckém muzeu, které se nachází hned u místa adventních trhů. Pěkně jsme se uvnitř ohřáli a pokochali se krátce exponáty největšího muzea v Rakousku. Kolem 17:00 hodiny na nás již čekal autobus na předem dohodnutém místě a my jsme se vydali na cestu k domovu. Po 22:00 hodině jsme dorazili do Ostravy a rodiče si vyzvedli své ratolesti. Myslím, že se návštěva adventní Vídně velmi vydařila a děti byly obohaceny o nové poznatky a zážitky.

Mgr. Radka Lešová

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |