Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Pohybové hry - 2. třída

Kroužek paní učitelky Soni Bartoníčkové navštěvuje 16 dětí, kterým nestačí 3 hodiny tělesné výchovy týdně a mají rády pohyb.

Při cvičení používáme: míče, plné míče, overbally, velké míče, švihadla. kruhy, lavičky, žebřiny, žíněnky, bednu, kozu.

Zdoláváme překážkové "opičí" dráhy, cvičíme na stanovištích, hrajeme míčové hry.

Oblíbené jsou soutěže chlapců proti dívkám, kdy bývají výsledky velmi těsné a ne vždy vítězí chlapci.

Děti se na středu velmi těší, protože to je den, kdy mají kroužek v době od 11:50 do 12:35 hodin.

Pohybové hry

Pohybové hry

Pohybové hry

Pohybové hry

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024

Moodle-Elearning |