Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Program KiVA

KiVa

Naše škola se zapojila do finského programu prevence a intervence šikany pro základní školy KiVa. Program nabízí konkrétní nástroje a materiály, které pomáhají pedagogům zapojených škol vytvářet bezpečné školní prostředí a efektivně bojovat se šikanou. KiVa je dlouhodobý, celoškolní a komplexní program proti šikaně pro základní školy. Přestože má ve svém názvu “proti šikaně”, zaměřuje se na celkový rozvoj socio-emočních dovedností dětí, podporuje fungování zdravých vztahů v kolektivu, učí žáky efektivní komunikaci svých potřeb a asertivnímu chování.

Program KiVa kombinuje preventivní (univerzální) a cílenou intervenci. Do prevence se zapojuje celá škola a probíhá po celý rok. Klíčovým prvkem jsou pravidelné výukové KiVa lekce ve všech třídách, které vyučují proškolení učitelé s podporou KiVa týmu. Žáci každý rok absolvují deset KiVa lekcí. Cílená intervence je pak zaměřená na řešení konkrétních podezření a případů šikany, které řeší vyškolený KiVa tým.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024

Moodle-Elearning |