Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Naše kroužky se představují - Keramický kroužek

Keramické kroužky vedené p.uč. Blankou Palackou jsou vždy co dva týdny dvě hodiny. Jeden zcela zaplnila 5. třída s počtem 16 dětí. V dalším jsou děti od 2. do 4. třídy spolu s dvěmi dívkami ze 6. třídy a taky nadějný mladý keramik z osmého ročníku. Postupně se zde děti seznamují s hlínou jako s poddajným materiálem, z kterého se dají vytvořit úžasné věci,ale který také nesnese ošizenou práci. O to větší je pak radost z finálního naglazurovaného výrobku.

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Keramický kroužek

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024

Moodle-Elearning |