Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Interreg IIIa ČR - Polsko

Den EU - folklórní odpoledne

Folklórní odpoledne se uskutečnilo v úterý 29. května 2007 v Ostravě – Krásném Poli. Žáci partnerské školy ze Zawady spolu s našimi žáky 5. a 6. třídy navštívili v dopoledních hodinách Hornické muzeum na Landeku a vyhlídkovou věž na ostravské Nové radnici.

Odpoledne pak patřilo folkloru. Na školním hřišti předvedly svá vystoupení soubory Krasničanek a Třebovjaček za doprovodu živé muziky, pak následovalo taneční vystoupení hostů z Polska.

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Interreg ČR - Polsko

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024

Moodle-Elearning |