Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

Návštěva Polska

Ve středu 29. 4. 2009 jsme měli výlet do Polska k našim kamarádům ze školy v Zawadě. Do polské školy jsme přijeli kolem osmé hodiny. Poté nás čekala rychlá prohlídka školy a přivítání s ostatními žáky. Po svačině jsme odjeli do Wodzislawi, prohlédli jsme si město a navštívili muzeum, ve kterém bylo hodně zajímavých věcí, dokonce také vykopané kostí. Po obědě jsme jeli na výlet do Ratiboře. V místním muzeu jsme se seznámili se svátky a zvyky v Polsku v jednotlivých ročních dobách. Většinu zvyků a svátků mají stejných jako my – Velikonoce, Mikuláš, Vánoce, ... Tahle akce se nám hrozně líbila, dozvěděli jsme se mnoho nového, navázali jsme přátelství s novými kamarády, procvičili jsme se v polštině. Chtěli bychom si výlet zopakovat.

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Cíl 3 - projektový den 3

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 6. 4. 2024

Moodle-Elearning |