Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

2. projektový den v Krásném Poli - čtvrtek 26.3.2009

  • příjezd a uvítání hostů ze školy v Zawadě do ZŠ v Krásném Poli
  • workshop keramická dílna, glazurování vypálených výrobků z minulé dílny /26.2.2009/
  • workshop s interaktivní tabuli, dokončení slovníku jazykové zábavy, pokračování
  • oběd
  • zhodnocení a ukončení akce, odjezd do Planetária v Ostravě - Krásném Poli, výukový program

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Cíl 3 - projektový den 2

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 6. 4. 2024

Moodle-Elearning |